វិធីរក្សាគ្រីបតូរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព៖ មគ្គុទ្ទេសក៍ចុងក្រោយ

ការពិតដ៏សោកសៅគឺថា ការបោកប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ មិនត្រឹមតែរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេក៏កំពុង…